پخش پنیر پیتزا

پخش عمده پنیر پیتزا پروسس پارمسان موزارلا گودا چدار بصورت عمده قالبی و رنده از اوزان 180 ، نیم و 2 کیلویی و همچنین 100 گرم و 200 گرم برای پنیر های خاص با برندهای مختلف بصورت عمده به قیمت کارخانه در تهران و سرتاسر کشور

برندهایی اعم از :

مطهر ، نکیسا ، کاله ، کانیار ، لبنه ، کراشه ، شیما ، برگزیده ، برزگر ، روزگار ، قائم ، شکوفه ، لاله بناب ، لبن ایران ، سلماس ، بشیر ، ون ، رخ ، مزین و …

پخش پنیر پیتزا پروسس و موزارلا در انواع مختلف کیفیت و قیمتی از پایینترین قیمت کیلویی ۱۰ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان به ازاری هر کیلو بصورت عمده و خرده در تهران و بصورت عمده در سرتاسر ایران

قیمت ها بروز نیست

نام محصولقيمت ( تومان )نام محصولقيمت ( تومان )
پنير مطهر  کيلويي19،000پنیر پیتزا نکیسا11800
پنير پيتزا لاله بناب10500پنیر پیتزا لیاقت10500
پنير تست فله اي12،800پنیر پیتزا شیما معمولی9900
پنير ورقه گودا 800 گرمي ( پنير تست )11،600پنیر پیتزا شیما سبز11000
پنير پارمزان7،800پنیر پیتزا باراد10800
پنیر پیتزا لبن ایران11200پنیر پیتزا شهامت11500
پنیر پیتزا کاله دانمارکی16100پنیر پیتزا کانیار11200
پنیر پیتزا فیلافیلا10500پنیر پیتزا لبنه11200
پنیر پیتزا کراشه11800پنیر پیتزا شگالیو10800
پنیر پیتزا چناران11000پنیر پیتزا لبنایران11000
پنیر پیتزا لتینگان9800پنیر پیتزا صمیم9500
پنیر پیتزا صبرا10500پنیر پیتزا ثاری11200
پنیر پیتزا قرمز13000پنیر پیتزا فردان11000
پنیر پیتزا فروزان10200پنیر پیتزا عاج11300
پنیر پیتزا فیلا فیلا11200پنیر پیتزا جلگه11300
پنیر پیتزا پروسس10000پنیر پیتزا ناژوان10800
پنیر پیتزا نواب10800پنیر پیتزا تکین11800
پنیر پیتزا تاشال10900پنیر پیتزا تجریش10500
پنیر پیتزا لبن پارس10200پنیر پیتزا سلماس11200
پنیر پیتزا شیرآوران15500پنیر پیتزا طوفان10700
پنیر پیتزا رخ10300پنیر پیتزا مزین9700
پنیر پیتزا قائم10300پنیر پیتزا کالبیم9700
پنیر پیتزا نیاوران9800پنیر پیتزا مفید9700
پنیر پیتزا هدف10300پنیر پیتزا برگزیده10500
پنیر پیتزا برزگر9800پنیر پیتزا پاپیتال9700
پنیر پیتزا نعمت9600پنیر پیتزا کالین15500
نام محصولقيمت ( تومان )نام محصولقيمت ( تومان )
پنير مطهر کيلويي19،000پنیر پیتزا نکیسا11800
پنير پيتزا لاله بناب10500پنیر پیتزا لیاقت10500
پنير تست فله اي12،800پنیر پیتزا شیما معمولی9900
پنير ورقه گودا 800 گرمي ( پنير تست )11،600پنیر پیتزا شیما سبز11000
پنير پارمزان7،800پنیر پیتزا باراد10800
پنیر پیتزا لبن ایران11200پنیر پیتزا شهامت11500
پنیر پیتزا کاله دانمارکی16100پنیر پیتزا کانیار11200
پنیر پیتزا فیلافیلا10500پنیر پیتزا لبنه11200
پنیر پیتزا کراشه11800پنیر پیتزا شگالیو10800
پنیر پیتزا چناران11000پنیر پیتزا لبنایران11000
پنیر پیتزا لتینگان9800پنیر پیتزا صمیم9500
پنیر پیتزا صبرا10500پنیر پیتزا ثاری11200
پنیر پیتزا قرمز13000پنیر پیتزا فردان11000
پنیر پیتزا فروزان10200پنیر پیتزا عاج11300
پنیر پیتزا فیلا فیلا11200پنیر پیتزا جلگه11300
پنیر پیتزا پروسس10000پنیر پیتزا ناژوان10800
پنیر پیتزا نواب10800پنیر پیتزا تکین11800
پنیر پیتزا تاشال10900پنیر پیتزا تجریش10500
پنیر پیتزا لبن پارس10200پنیر پیتزا سلماس11200
پنیر پیتزا شیرآوران15500پنیر پیتزا طوفان10700
پنیر پیتزا رخ10300پنیر پیتزا مزین9700
پنیر پیتزا قائم10300پنیر پیتزا کالبیم9700
پنیر پیتزا نیاوران9800پنیر پیتزا مفید9700
پنیر پیتزا هدف10300پنیر پیتزا برگزیده10500
پنیر پیتزا برزگر11111پنیر پیتزا پاپیتال9700
پنیر پیتزا نعمت9600پنیر پیتزا کالین15500

دیدگاه‌تان را بنویسید: