فروش عمده سس تکنفره و دبه

فروش عمده سس تکنفره و دبه

پخش و توزیع عمده سس های تکنفره و دبه ای کچاب مایونز و فرانسه هزار جزیره با قیمت عمده در سرتاسر کشور برندهای

بیژن دلوسه ترانه آژینه رافانو آرام تکنام سالوت بهروز مهرام تنها و …

فقط و فقط بصورت عمده در تهران و سرتاسر کشور

آفر محدود سس بیژن

هر 6 خرید + 1 اشانتیون از همان نوع و 18 درصد تخفیف از قیمت پایه

سالوت 25 درصد تخفیف از قیمت پایه

دلوسه 30 درصد تخفیف از قیمت پایه

ترانه 16 درصد تخفیف از قیمت پایه


دیدگاه‌تان را بنویسید: